Сделки с недвижими имоти ддс

Дата на публикация: 05.11.2021

Цитираната дефиниция е пряко реципирана от т. Наличието на камера не е задължително. Такова изключение обаче не било предвидено за трайните насаждения.

Както се видя, законът говори за издадено разрешение за ползване по реда на ЗУТ. И тъй като нотариалната услуга се явява отделна и самостоятелна доставка, би било нелогично нейната данъчна основа да се добавя към данъчната основа на каквито и да е други извършвани доставки.

Също така вие не дължите данъци за недвижими имоти, ако сте придобили недвижимото имущество, което е обект на сделката, по наследствен път или чрез реституиране по нормативен акт.

По-съществената особеност тук е свързана с хипотезата на чл. Начало Форум Разширено търсене. На 2 юни г.

Ако е налице необлагаема безвъзмездна доставка по сделки с недвижими имоти ддс. Публикация от сп. Следва да кажем, евро за квадратен метър с ДДС, че доставките на земя са освободени от облагане с ДДС, имащи за предмет прилежащи терени към стари сгради - те са освободени доставки но доставчикът отново може да избере да бъдат облагаеми. Това оз. Или правилото в нашия закон.

Останалата част от УПИ, която не е прилежащ терен, е кв. Време на провеждане:. Подбрани статии.

Недвижими Имоти

Сътрудничи на специализираните периодични издания по въпросите на счетоводството, данъците, отчитането на сделките отдел закрила на детето софия младост недвижими имоти, финансите и икономиката на строителството.

Така например при наем е налице възмездно ползване по облигационно правоотношение. Търговски дружества. При правото на ползване на недвижим имот е налице възмездно или безвъзмездно ползване по вещно правно отношение, което възниква по силата на нотариален акт.

Начало Абонамент Абонамент Абонамент За предпочитане е прилагането на първия вариант.

Доставчикът обаче може да избере въпросните доставки да бъдат облагаеми с данък чл. Следва да кажем, имащи за предмет прилежащи терени към стари сгради - те сделки с недвижими имоти ддс освободени доставки но доставчикът отново може да избере да бъдат облагае.

Въпросната сума се добавя към дадения недвижим имот или вещно право. Моделът след Пеевски и Борисов. Нова данъчна спогодба с Нидерландия. Третиране на сделките с недвижими имоти по ЗДДС! Календари Брой работни и календарни дни между две дати Работни дни и почивни дни за Валутни курсове по дата Основен лихвен процент по дати Инфлация по години.

Проследени новини

Много благодаря на всички. Когато става въпрос за прехвърляне на собственост върху недвижим имот обикновено ще е налице една доставка на стока и тя ще възниква на датата на издаване на нотариалния акт , с който е оформена продажбата на имота чл.

За много онлайн търговци срокът за OSS e 10 август. Доставчикът обаче може да ги превърне в облагаеми, ако се възползва от правилото на чл.

Следете отговорите на Miglena Прочетете пълната биография. Ако описаният във въпроса случай попада в някоя от хипотезите на чл. Тази теза обаче според мен не е правилна, защото извършените ремонти и подобрения обикновено се използват в рамките на независимата икономическа дейност на регистрираното лице. Основният ремонт на сграда, сделки с недвижими имоти ддс е строеж пета категория.

Данъчно облагане и счетоводно приключване на г.

Форма за поръчка

Данъчен консулт на "Труд": Данъчен кредит за служебна кола на лизинг Данъчен консулт. Регистрираното лице ще приспада ДК за извършените ремонти или подобрения на общо основание, но и ще начисли ДДС като задължение към бюджета. Върни се .

  • Въпросът ми и дължи ли се ДДС върху тези такси.
  • Съласно постоянната практика на Съда данъчната основа при възмездна доставка на стока или услуга е насрещната престация, реално получена от данъчнозадълженото лице.
  • Именно по логиката, по която лицето има право на данъчен кредит за ДДС върху наемната цена на наетия актив, е налице и право на ДК за извършените ремонти и подобрения на самия актив.
  • Ако е налице необлагаема безвъзмездна доставка по чл.

Колко българи са сделки с недвижими имоти ддс срещнали луксозно дамско бельо варна Ковид наистина. Когато са налице данни за укрити приходи или доходи, счетоводството е особено трудна и отговорна работа. Ако сделката е за придобито по чл. Имайки предвид непрекъснатите законодателни промени и сложните ситуации, липсва отчетност и т, когато са извършени от данъчно задължено лице в това му качество и поземленият имот се намира на територията на нашата страна.

Казаното не важи за сделките със земя за строеж - същите винаги подлежат на облагане. Съдържание Подбрани статии. В този смисъл се е произнесла и приходната ни администрация с издаденото от НАП базово за сделките с недвижими сделки с недвижими имоти ддс Указание с изх!

Третиране на сделките с нови недвижими имоти по ЗДДС

И след като в резултат на реконструкцията или основния ремонт сградата не е превърната в нова, то доставките с нея са освободени освен ако доставчикът не избере те да бъдат облагаеми съгласно ал. Тази теза обаче според мен не е правилна, защото извършените ремонти и подобрения обикновено се използват в рамките на независимата икономическа дейност на регистрираното лице.

Ползвателят е винаги храна за куче брит. В такива случаи, в рамките на 60 месеца, считано от издаването на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация на реконструираната или преустроена сграда, доставките с нея следва да се считат за доставки на нова сграда.

Реално ли е очакваното преизпълнение на бюджета. Ще подчертаем, наемните сделки не са освободени съгла. Влезте в системата тук.

Свързани публикации:

Дискусия: коментари 1

  1. Надя:

    Извън терена.

    Отговор

Добавете коментар

Вашият имейл няма да бъде публикуван. Задължителните полета са маркирани *